Šta je coaching proces

Šta je coaching proces Coaching daje najbolje i dugoročne rezultate kada obuhvata čitav proces od pet ili više sesija. Kroz coaching se radi na dubokoj promeni podsvesnog dela uma (koji čini 95% našeg uma, a samo 5% je svesni um), kako bismo mnogo lakše mogli da primenimo željeno ponašanje, rešimo Read more…